• सहसचिव हरुको सरुवा भएको छ । केहीलाई सिहदरवार र केहीलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सरकारले ३१ जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको बताएको छ । सरुवाको रुची यस प्रकार छ ।