• काठमाडौं ।

    यसअघि खुलाइएको रोजगार संयोजकका पर्याप्त योग्य उम्मेदवार नभएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले २६८ जनाको जागीरका लागि सूचना जारी गरेको छ । रिक्त रहेका २५८ स्थानीय तहमध्ये १९ जनालाई नायबसुब्बा सरहको सुविधा दिनेगरी र २४९ जनालाई अधिकृत सरह सुविधा दिने गरी करारमा कर्मचारी माग गरिएको हो। आगामी १० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यन्वयनको लागि रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिहरेको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४८५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको छ। सरकमारको मापदण्ड अनुसारको योग्य जनशक्तिसमेत नभएको बिश्लेषण हुन थालेको छ ।