•  

    काठमाडौं ।

    नेपाल सेनाले मागेको सहायक सेनानी पदमा माग भन्दा कम उत्तीर्ण भएका छन्। त्यो पनि आरक्षण कोटामा ज्यादै कम सफल भएका छन् । एक सय ५० जना माग भएकोमा एक सय ३५ जना मात्र अन्तिम नतिजामा सफल भएका छन्।
    सेनाको लिखित परिक्षा लोक सेवा आयोगल लिन थालेपछि मागभन्दा थोरै मात्र उत्तिर्ण हुन थालेको हो। अघिल्लो पटक र यसपटक नाम निकालेहरुलाई सँगै तालिम गराइएने सेनाले जनाएको छ।

    कुल मध्ये मधेसी कोटाका लागि १९ पद थियो । १९ का लागि ४ जना सफल भएका छन् । दलित कोटामा झनै कम सफल भएका छन् । १० जनाको कोटामध्ये २ जना मात्र सफल भएका छन्।

    अघिल्लो पटकको परिक्षामा एक सय ५० जना माग भएकोमा ९ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। त्यसकारण सेनाले लगत्तै फेरी दोस्रो पटक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। दोस्रो पटकको भर्नामा ७ सय ३३ जनाले लिखित परिक्षामा नाम निकालेका थिए ।